Książki do odkupienia – semestr letni 2024

Książki do odkupienia – semestr letni 2024

Jeśli zgubiłeś/zniszczyłeś wypożyczoną książkę to odkup taką samą (to samo wydanie lub nowszą). Jeżeli nakład został wyczerpany to odkup dowolną z listy:

 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska. – Wydanie VI. – Warszawa : CeDeWu, 2023.
 • Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka. – Nowe wydanie, dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2022.
 • Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Barbara Stawarz-García. – Wydanie II – 7 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. (lub nowsze)
 • Hojność systemu emerytalnego a zabezpieczenie materialne starości : rola kompetencji finansowych i orientacji na starość / Agnieszka Pleśniak. – Wydanie I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022.
 • Inwestycje alternatywne : fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki kolekcjonerskie, produkty strukturyzowane / Izabela Pruchnicka-Grabias (red.). – Wydanie III. – Warszawa : CeDeWu.pl, 2022.
 • Marketing 5.0 : technologie next tech / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; przekład: Dorota Gasper. – Warszawa : MT Biznes, 2021.
 • Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz. – Wydanie 4. – Warszawa : Difin, 2024.
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz ; współpraca przy aktualizacji niniejszego wydania Agnieszka Jacewicz. – Stan prawny na wrzesień 2023 r. – Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2023.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / redakcja naukowa Wojciech Czakon. – Wydanie III rozszerzone. – Warszawa : Wydawnictwo Nieoczywiste, © 2020.
 • Ubezpieczenia / redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska. – Wydanie III zmienione. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2023.
 • Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert Cialdini ; przekład Bogdan Wojciszke. – Wydanie siódme w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2023.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia