Wykaz szkół

Wykaz szkół

  • Studenci, pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego mają możliwość zapisania się do bibliotek wrocławskich publicznych szkół wyższych ujętych w wykazie.
  • Podstawą zapisu, dla studentów i doktorantów, jest karta zobowiązań, którą należy pobrać w Bibliotece Głównej UE i wraz z legitymacją studencką przedstawić w bibliotece innej uczelni.
  • Podstawą zapisu studentów i doktorantów szkół wyższych uczestniczących w porozumieniu uczelni wrocławskich do Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego jest legitymacja studencka oraz karta zobowiązań pobrana z macierzystej biblioteki.
  • Pracownicy innej uczelni mogą zapisać się do BGUEW na podstawie umowy o pracę oraz legitymacji pracowniczej lub elektronicznej legitymacji nauczyciela akademickiego.
  • Wykaz wrocławskich szkół wyższych ujętych w Regulaminie Ramowym Udostępniania Zbiorów w Bibliotekach Uczelni Wrocławia zatwierdzony przez Kolegium Rektorów dnia 28 marca 2000 r. (nazwy obecne):

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia