Goście

Goście

Informacja dla Gości

Czytelnicy nie będący studentami lub pracownikami wyższych uczelni państwowych na terenie Wrocławia, mogą skorzystać z zasobów Biblioteki Głównej UE na zasadzie Gości.

Czytelnik o statusie GOŚĆ – aby korzystać z zasobów Biblioteki musi najpierw zarejestrować się i wykupić elektroniczną kartę biblioteczną (więcej w zakładce: Zapisy do biblioteki).

Goście, po wyrobieniu karty bibliotecznej, mogą korzystać z księgozbioru i baz danych dostępnych w bibliotece wyłącznie na miejscu. Jako zarejestrowani użytkownicy mogą również korzystać z komputerów. Sprzęt komputerowy służy wyłącznie celom edukacyjnym oraz naukowym.

Aby wejść do Biblioteki należy okazać elektroniczną kartę biblioteczną dyżurującemu bibliotekarzowi.

Z księgozbioru ulokowanego na czterech piętrach czytelnicy mają dostęp do książek, encyklopedii, słowników, publikacji naukowych, opracowań, raportów, czasopism, materiałów statystycznych itd.

W Czytelni Informacji Naukowej (bud.U, 1. piętro), czytelnicy mogą korzystać z baz danych, pomocy w wyszukiwaniu informacji naukowej i literatury przedmiotu oraz książek, czasopism, opracowań i danych statystycznych dotyczących Unii Europejskiej a także z gazet i czasopism bieżących, norm i doktoratów.

UWAGA: Przypominamy o obowiązku pozostawienia okryć wierzchnich oraz dużych toreb i plecaków w szatni samoobsługowej (bud U, poziom -1). Aby skorzystać z szafki należy posiadać monetę 5 zł lub żeton (dostępny za kaucją 5 zł w recepcji).

Zapisy do biblioteki

Zapisy do biblioteki prowadzone są wyłącznie poprzez formularz online:

  1. Wypełnij formularz: https://katalog.ue.wroc.pl/registration
  2. Zgłosić się z dokumentem tożsamości w ciągu 14 dni od zdalnej rejestracji, w celu aktywacji konta oraz przypisania karty do konta.
  3. Gościom wydawana jest karta biblioteczna płatna 20 zł. Kartę biblioteczną można również zakodować na Urbancard.
  4. Opłatę za kartę należy uiścić kartą bankową na 1 piętrze Biblioteki lub przelewem.

Czytelnik ze statusem Gość nie może wypożyczać książek!

Wypełnienie i wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu Biblioteki i akceptacją wszystkich jego przepisów.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia