Ponownie zapraszamy do Wrocławia!

Ponownie zapraszamy do Wrocławia!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji naszej konferencji, która po raz kolejny otwiera przestrzeń dla rozmów i dyskusji na najbardziej aktualne tematy w świecie bibliotekarstwa. Poprzednie edycje, z ich bogatymi dyskusjami i wymianą doświadczeń, utwierdziły nas w przekonaniu, że kontynuowanie dialogu w tej formule jest niezbędne. W związku z tym, z ogromną przyjemnością zapraszamy na 4. Forum Dobrych Praktyk -„Za horyzontem zdarzeń: Biblioteki na skrzyżowaniu sztucznej inteligencji, cyfryzacji i potrzeb czytelników”, które odbędzie się 23 września 2024 roku.

Pierwszy panel, pod tytułem Sztuczna Inteligencja – konkurencja czy wsparcie, skupimy się na technologiach, które zmieniają oblicze współczesnych bibliotek. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na możliwości i wyzwania związane z integracją sztucznej inteligencji w różnych aspektach działalności bibliotecznej, od zarządzania zbiorami po interakcję z użytkownikami. Dyskusja ta będzie okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat praktycznego wykorzystania AI w bibliotekach, etycznych i społecznych aspektów jej implementacji oraz sposobów w jakie może ona wspierać personalizację usług i nauczanie asynchroniczne.

Drugi panel, poświęcony Potrzebom użytkowników ma na celu wymianę spostrzeżeń, inicjatyw oraz wyzwań, z jakimi biblioteki mogą się mierzyć w odpowiedzi na rosnące i zmieniające się oczekiwania użytkowników. Poruszymy kwestie edukacji użytkowników i rozwijania ich umiejętności informacyjnych, strategii zapewnienia dostępności do zbiorów i usług, oraz roli bibliotek jako przestrzeni dla społeczności. Będzie to również okazja do dyskusji o transformacjach zawodu bibliotekarza w świetle nowych wyzwań i technologii.*

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania krótkich wystąpień prezentujących Państwa doświadczenia, pozytywne, jak i negatywne. Wierzymy, że rozwiązania, które stosują Państwo w swoich bibliotekach, mogą stać się doskonałym przyczynkiem do dyskusji zainicjowanych w ramach Forum.

*W procesie tworzenia opisu Forum wykorzystano wsparcie sztucznej inteligencji (Chat GPT, wersja 3.5)

WAŻNE TERMINY
Rejestracja udziału czynnego: do 1 czerwca 2024
Przesłanie streszczenia: do 30 lipca
Rejestracja udziału biernego: do 18 sierpnia 2024

OPŁATY
Uczestnictwo w FDP jest bezpłatne.
Formularz rejestracyjny
Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem zapisów Warunków uczestnictwa

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia